Vi erbjuder dig som

Arbetsgivare
 • Råd i frågor som rör policy och rekrytering
 • Granskning av befintliga lösning inom Tjänstepension och Försäkring
 • Upprättande av försäkringspolicy (hänsyn till kostnadsram, försäkringsskydd, pensionsavsättning, kapitalförvaltning, administration, information, support och råd)
 • Upphandling av försäkringsprodukter
 • Upprättande av försäkringsavtal
 • Leverans av försäkringsadministration för personalförändring, löneförändring, premiekontroll, rapporter
 • Support och råd för anställda
  • Förmånsportal
  • Försäkringshandbok som synliggör och förklarar förmåner
  • Försäkringsportal
  • Telefonsupport
  • Personlig rådgivning
Anställd
 • Försäkringshandbok som förklarar de förmåner som finns inom Tjänstepension och Försäkring och beskriver var du hittar information och gör egna val.
 • Telefonsupport
 • Personlig försäkringsrådgivning inom:
  • Sjukpension
  • Familjeskydd
  • Ålderspension
  • Flytträtt av pensionskapital
  • Förvaltning av pensionskapital
  • Olycksfall
  • Hälsa och må bra
  • Pensionsplanering
  • Skatteplanering
Företagare
 • Säkerhetslösningar för företagets risker
  • Ansvarsskador
  • Egendomsskador
  • Intern säkerhet
  • Extern säkerhet
 • Upphandling av försäkringsprodukter t.ex. företagsförsäkring och kompanjonsförsäkring
 • Upprättande av försäkringsavtal
 • Skatteplanering med hänsyn till lön, aktieutdelning och pensionsavsättning
 • Granskning av befintlig förvaltningslösning av företagets finansiella överskott
 • Upphandling av förvaltningslösning av företagets finansiella överskott

En del av en nyckelfärdig HR-lösning

IQ Assurance är ett företag som jobbar inom området Tjänstepension och Försäkring. Vårt mål är att våra tjänster ska bidra till ökad lönsamhet och personalnöjdhet hos våra kunder. För att uppnå detta, vet vi av lång erfarenhet att vi måste vara transparenta, engagerade och innovativa. Vi förstår innebörden av att vi är en del av kundens totala HR-funktion, där vår leverans skall ge kunden största möjliga mätbara mervärde. Utifrån vår förståelse, bidrar IQ Assurance med expertis inom Tjänstepension och försäkring, i en nyckelfärdig HR-lösning; EMP Solutions.

Denna lösning möter vår kunds totala HR-behov i nutid (med hänsyn tagen till de lösningar som redan finns på plats) och följer med på kundens utvecklingsresa för att löpande leverera stöd kopplat till behov, i syfte att erbjuda precision. IQ Assurances bidrag av roller i denna HR-lösning är: granskare, förhandlare, administratör/ kommunikatör och rådgivare.

separat_blå-05
EMPlogga

Våra roller

Granskare

För att säkerställa att levererade produkter och tjänster tillför ett mätbart mervärde för kund, granskar vi gällande avgifter och dess betydelse.Vi har tagit fram modeller som synliggör hur mycket av de anställdas pension som försvinner pga. synliga och ev. dolda avgifter i produkter och tjänster. Vi granskar också upprättade avtal med leverantörer samt policydokument för att säkerställa att dessa följer aktuellt avtal och rådande lagstiftning. Vi lämnar efter vår granskning förslag på förbättringsåtgärder.

Upphandlare

Vi upphandlar försäkringsprodukter, försäkringsadministration, fond- och kapitalförvaltning, rådgivning och rådgivningssystem för våra kunders räkning. Vår utgångspunkt är att vi skall kunna redovisa nettoupphandlingar som varken belastar arbetsgivare eller arbetstagare med kostnader för rådgivning och/eller administration.

Kommunikatör/Administratör

Vi hjälper arbetsgivaren att upprätta en försäkringspolicy, med utgångspunkt ur aktuellt avtal och rådande lagstiftning. Då förmåner utgör en stor del av arbetsgivarens personalkostnad anser vi det viktigt att dessa förmåner blir tydliga och upplevs som förmånliga. Vi skapar därför en försäkringshandbok till de anställda, som beskriver förmånerna i det allmänna pensionssystemet samt förmånerna som den anställde omfattas av genom gällande pensionspolicy.

Vi jobbar i system som tar emot information från lönefiler, räknar ut försäkringspremier och fördelar dem till olika försäkringsbolag. Personalansvariga och löneadministratörer kan hämta information om rapporter från egen portal. Dessutom sköter vi all nyteckning och hantering av befintliga försäkringar. Administration och kommunikation med anställda sker i det system som arbetsgivaren önskar: försäkringsportal eller förmånsportal. Nivå på servicegrad i administrativt stöd till anställd, är valbart utifrån behov och önskemål.

radgivning_small
Rådgivare

I vår roll som rådgivare till arbetsgivaren ger vi råd i frågor som rör policy och rekrytering. Vi ser det också som vår uppgift att komma med proaktiva förbättringsförslag inom vårt expert-område i syfte att bidra till ökad lönsamhet och personalnöjdhet för företaget.

I vår roll som rådgivare till anställda kan vi som ett komplement till en eventuell upprättad försäkringshandbok, förklara och ge personliga råd inom pensions- och försäkringslösningar. Vilka områden som rådgivningen skall innefatta är valbara i olika nivåer, utifrån behov och önskemål.

Vår story

founders

Grundare IQ Assurance. Jan Nordzell och Fredrik Sandblom

Transparenta, Engagerade och Innovativa

IQ Assurance bildades 1994 med visionen om att positionera oss annorlunda i försäkringsbranschen, i syfte att skapa ett mätbart mervärde för kund. Med denna intention som bakgrund, tog vi tidigt fram koncept för att ge alla anställda som önskar, information och rådgivning. Vi har alltid valt produkter med transparenta avgifter och vi visar upp hur dessa påverkar kundens kapital. Vi har kritiskt granskat vår bransch och aktivt deltagit i massmedia för att blottlägga kvalitetsskillnader i olika finansiella produkter. Tack vare vår förmåga att kunna och vilja räkna på kundens mätbara mervärde, har vi valt att avstå förmedlande av fond- i- fondlösningar och strukturerade produkter.

Vår värdegrund är att alltid vara innovativa, transparenta och engagerade. Detta kombinerat med vår höga kompetens garanterar dig den bästa kvalitén.

Värdegrund
Kompetens
Kvalitet

Kvalitet

Värdegrund och kompetens

Vi är ett värdegrundsstyrt företag och allt vårt beteende är kopplat till att vara Innovativa, Engagerade och Transparenta, i syfte att tillföra ett mätbart mervärde för kund. IQ Assurance startades 1994 och våra medarbetare har lång erfarenhet av att jobba inom området Tjänstepension och Försäkring.

Tillsyn

Den del av  vår verksamhet som hanterar råd om och förmedling av försäkring och fonder övervakas av Finansinspektionen. Vi ej fått någon anmärkning sedan vår start 1994. Önskar du se vilka tillstånd vi har, finner du information på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Validering

Våra rådgivares kunskap valideras av Insursec. Dessa registrerar anmärkningar och varningar så att du som kund lättare ska kunna ta ställning till vems råd du kan förlita dig på. Gå in på www.insursec.se för mer information.

Ständiga förbättringar

Vi vill bli bättre och vill gärna ha dina synpunkter. Har du förbättringsförslag eller en reklamation, maila gärna dessa till info@iqassurance.se

Kontakt

info@iqassurance.se

08-555 769 00

Du kan även fylla i vårt kontaktformulär här så hör vi av oss!

Ditt namn

Din epost

Ditt telefonnummer

Övriga frågor

Huvudkontor

Arenavägen 47, våning 13

Box 10102

121 28 Stockholm Globen

Medarbetare

Jan Nordzell

Fredrik Sandblom

Nadja Ottosson Käll

Elisabeth Wegnelius

Stefan Ytterberg

Peter Edström

Eva Enkullen

Mats Larsson

Annika Norberg

Jan Villars

Skype
team-viewer-white