Vår rådgivning gör skillnad, på riktigt!

Vi skapar mätbara mervärden för arbetsgivare, anställda och företagare. Vi har granskat och upphandlat försäkring sedan 1994. För att kunden skall få den bästa försäkringslösningen krävs att rådgivaren har rätt värderingar. Därför lovar vi att vara innovativa, ärliga och engagerade. Vårt råd är, säkerställ att du får objektiv rådgivning med ett för dig tydligt pris istället för att följa ”gratisråd” av en säljare av dyra försäkringsprodukter.

Vi erbjuder dig som

Arbetsgivare
Anställd / Företagare
  • Få en tydlig bild av dina löneförmåner
  • Få hjälp med att genomföra olika försäkringsval
  • Få hjälp med att se över din totala försäkringssituation
  • Ha någon som löpande kan ge svar via mail, telefon eller personligt möte
Risk Manager
  • Vi hjälper till att definiera företagets risker; finansiella, varumärke, kontinuitet, liv och hälsa
  •  Vi tar fram förebyggande och begränsade åtgärder för att minska sannolikhet för och konsekvens av skada
  • Överföring av risk – vi upphandlar företagsförsäkring
  • Acceptabel risk – den risk som företag är beredd att ta

En del av en modern HR lösning

Vi vill hjälpa arbetsgivare med att kommunicera och synliggöra den värdefullaste
löneförmånen, tjänstepension och försäkring. För att förstärka sambandet mellan
de anställdas uppskattning och upplevelse till arbetsgivarens förmånskostnader,
har vi kopplat ihop företagets vardagliga HR processer med EMP solutions
förmåns- och försäkringsmodul. Genom att få alla HR processer i samma system
kan våra kunder spara tid och skapa ökad tydlighet så att chefer och anställda
får en tydlig bild över alla förmåner, vid löne- och medarbetarsamtal.

Våra roller

För att säkerställa att levererade produkter och tjänster tillför ett mätbart mervärde för kund, granskar vi gällande avgifter, förvaltning och resultat.

Vi har tagit fram modeller som synliggör hur mycket av de anställdas pension som försvinner pga. synliga och ev. dolda avgifter i produkter och tjänster. Vi granskar också upprättade avtal med leverantörer samt policydokument för att säkerställa att dessa följer aktuellt avtal och rådande lagstiftning. Vi lämnar efter vår granskning förslag på förbättringsåtgärder.

Vi upphandlar försäkringsprodukter, försäkringsadministration, fond- och kapitalförvaltning, rådgivning och rådgivningssystem för våra kunders räkning. Vår utgångspunkt är att vi skall kunna redovisa nettoupphandlingar som varken belastar arbetsgivare eller arbetstagare med kostnader för rådgivning och/eller administration.

Vi hjälper arbetsgivaren att upprätta en försäkringspolicy, med utgångspunkt ur aktuellt avtal och rådande lagstiftning. Då förmåner utgör en stor del av arbetsgivarens personalkostnad anser vi det viktigt att dessa förmåner blir tydliga och upplevs som förmånliga. Vi skapar därför en försäkringshandbok till de anställda, som beskriver förmånerna i det allmänna pensionssystemet samt förmånerna som den anställde omfattas av genom gällande pensionspolicy.

Vi jobbar i system som tar emot information från lönefiler, räknar ut försäkringspremier och fördelar dem till olika försäkringsbolag. Personalansvariga och löneadministratörer kan hämta information och rapporter från egen portal. Dessutom sköter vi all nyteckning och hantering av befintliga försäkringar. Administration och kommunikation med anställda sker i det system som arbetsgivaren önskar: försäkringsportal eller förmånsportal. Nivå på servicegrad i administrativt stöd till anställd, är valbart utifrån behov och önskemål.

callcenter2_utanram-01

I vår roll som rådgivare till arbetsgivaren ger vi råd i frågor som rör policy och rekrytering. Vi ser det också som vår uppgift att komma med proaktiva förbättringsförslag inom vårt expert-område i syfte att bidra till ökad lönsamhet och personalnöjdhet för företaget.

I vår roll som rådgivare till anställda kan vi som ett komplement till en eventuell upprättad försäkringshandbok, förklara och ge personliga råd inom pensions- och försäkringslösningar. Vilka områden som rådgivningen skall innefatta är valbara i olika nivåer, utifrån behov och önskemål.

Om oss

Grundare IQ Assurance, Fredrik Sandblom och Jan Nordzell.
Grundare IQ Assurance, Fredrik Sandblom och Jan Nordzell.
Transparens, Engagemang och Innovation

IQ Assurance bildades 1994 med visionen om att positionera oss annorlunda i försäkringsbranschen, i syfte att skapa ett mätbart mervärde för kund. Med denna intention som bakgrund, tog vi tidigt fram koncept för att ge alla anställda som önskar, information och rådgivning. Vi har alltid valt produkter med transparenta avgifter och vi visar upp hur dessa påverkar kundens kapital. Vi har kritiskt granskat vår bransch och aktivt deltagit i massmedia för att blottlägga kvalitetsskillnader i olika finansiella produkter. Tack vare vår förmåga att kunna och vilja räkna på kundens mätbara mervärde, har vi valt att avstå förmedlande av fond- i- fondlösningar och strukturerade produkter.

Vår organisation består av erfarna medarbetare och seniora konsulter med huvudsakligen egna företag. Vår erfarenhet att kunder uppskattar långsiktighet och hög kvalitet. Det är därför viktigt att våra medarbetares beteende styrs av en kundvänlig värdegrund.

Vi ingår i branschorganisationen Tydliga och har samarbete med rådgivare i hela landet.

 

Vår värdegrund är att alltid vara innovativa, transparenta och engagerade. Detta kombinerat med vår höga kompetens garanterar dig den bästa kvalitén.

Värdegrund
Kompetens
Kvalitet

Kvalitet

Värdegrund och kompetens

Vi är ett värdegrundstyrt företag och allt vårt beteende är kopplat till att vara Innovativ, Engagerad och Transparent, i syfte att tillföra ett mätbart mervärde för kund. IQ Assurance startades 1994 och våra medarbetare har lång erfarenhet av att jobba inom området Tjänstepension och Försäkring.

Tillsyn

Den del av  vår verksamhet som hanterar råd om och förmedling av försäkring och fonder övervakas av Finansinspektionen. Vi har ej fått någon anmärkning sedan vår start 1994. Önskar du se vilka tillstånd vi har, finner du information på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Validering

Våra rådgivares kunskap valideras av Insursec. De registrerar anmärkningar och varningar så att du som kund lättare ska kunna ta ställning till vems råd du kan förlita dig på. Gå in på www.insuresec.se för mer information.

Ständiga förbättringar

Vi vill bli bättre och vill gärna ha dina synpunkter. Har du förbättringsförslag eller en reklamation, maila gärna dessa till info@iqassurance.se

Kontakt

jan_kontakt

Jan Nordzell

Rådgivningsansvarig

 

jan.nordzell@iqassurance.se

nadja_kontakt

Nadja Ottosson Käll

Supportansvarig

 

nadja.kall@iqassurance.se

fredrik_kontakt

Fredrik Sandblom

Analys- och kvalitetsansvarig

 

fredrik.sandblom@iqassurance.se

eva_kontakt

Eva Enkullen

Ekonomiansvarig

 

eva.enkullen@iqassurance.se

 Växel och Servicenummer

Tveka inte att ta kontakt.
Vi svarar gärna på alla typer av frågor.

 

Växel 08-555 769 00
support@iqassurance.se

Huvudkontor

Kungsgatan 29, plan 7, Stockholm 

Box 10102

121 28 Stockholm

Skype
team-viewer-white