Vår granskning avslöjar

Vi mäter hur mycket pension som försvinner med höga avgifter.

Många arbetsgivare anlitar externa leverantörer för att ge anställda försäkrings- och pensionsförmåner. Brukligt är att allt ingår; försäkringsupphandling, rådgivning, samfakturering, administration och exklusiv kapitalförvaltning, utan att det kostar arbetsgivaren något extra. För många är det svårt att beräkna hur avgifter påverkar pensionen både under spartid och utbetalningstid. Vår granskning ger en tydlig bild och ett bra förbättringsunderlag.