Mer pension för pengarna

Mer pension för pengarna
Screen Shot 2015-10-15 at 13.52.18

Sedan 1994 har vi räknat på försäkringsavgifterna och dess betydelse för pensionens storlek. För våra kunder söker vi aktivt efter och hittar pensionsförvaltning som antingen följer index med låga avgifter eller förvaltning som gör helt annorlunda för att slå index.  Vår erfarenhet är att nästan inga aktivt förvaltade fonder slår indexfonder då de ofta verkar sakna metod eller modell för att slå slumpen. En hel del fondförvaltare påstår att de är aktiva, men vi har kunnat konstatera att deras fonders kursrörelser ej avviker signifikant från index eller att de inte lyckas tillföra högre riskjusterad avkastning.

Fond i fond, som tyvärr många anställda har valt vid tidigare möten med försäkringsrådgivare, har så pass höga förvaltningsavgifter så som 2-2,5 % av kapitalet, varje år, och samtidigt presterar mycket sämre än indexfonder med låga avgifter. Vi hjälper till att hitta mer nyttiga alternativ,

Vår strävan är att våra kunders anställda ska ha anledning att vara nöjda pensionärer tack vare bra råd och förmånsinformation.