Vi välkomnar ökat konsumentskydd och förbättrad lagstiftning!

Vi välkomnar ökat konsumentskydd och förbättrad lagstiftning!

Danmark och England har tuffare lagar för förmedlares provisioner av försäkringar och finansiella produkter. Om liknande lagstiftning införs i Sverige så som provisionsförbud eller ökade krav på öppen redovisning borde detta leda till att fond i fond och andra produkter med höga avgifter försvinner från den svenska marknaden. En följdeffekt av en sådan tuffare lagstiftning borde dessutom leda till att kunden lättare kan ta ställning till ett tydligt redovisat pris för objektiv rådgivning, istället för att hänvisas till dagens modell där ”råd” erhålls av en säljare av provisionsbetingade försäkringsprodukter.