Synliggör försäkringsförmånen för alla anställda!

Synliggör försäkringsförmånen för alla anställda!

Vi tror på ett paradigmskifte i försäkringsbranschen. Vår intention är att företag ska kunna säkerställa att alla anställda ska få uppleva och förstå arbetsgivarens erbjudna försäkringsförmåner. Vi anser att enbart lösa förmånskommunikation med tidskrävande fysiska möten är för dyrt för att möta alla anställdas behov. Därför har vi tagit fram kostnadseffektiva lösningar så att arbetsgivare ska ha råd med att se till att både tjänstemän och arbetare ska få hjälp att se och förstå sina försäkringsförmåner.

Enligt Sifos undersökning, 1/8 till 15/9 2015 framgår att den i särklass viktigaste löneförmånen, oavsett kön eller kollektivavtal, är Pension och Försäkring. Dessutom ville en ännu större andel anställda se sina försäkringsförmåner via just arbetsgivaren.